Building Detail
Building Detail

Internal detais inside the Building
Internal detais inside the Building

Huge buildings models
Huge buildings models

Building Detail
Building Detail

1/5

מודל אדריכלי - הדפסה ישירה מקובץ דיגיטלי

דגם אדריכלי הינו דגם מוקטן של בניין, המדמה מבנה קיים או מתוכנן. במהלך ביצוע פרוייקטים אדריכליים כיום, נעשה במקרים רבים שימוש בדגם מוקטן של המבנה לצורך המחשה ויזואלית. לחילופין, משתמשים בדגמים מוקטנים של מבנים לטובת שחזור ארכיאולוגי או להצגת דגמי מבנים עתיקים במוזיאונים.טכנולוגיית הדפסה תלת-מימדית הינה השיטה החדשנית ביותר המיושמת לייצור דגמים אדריכליים, והינה בשימוש זה מספר שנים. ייחודן של מדפסות Voxeljet הינו בגודל הבנייה בהדפסה רציפה אחת, אשר כיום אין לו תחרות, 1060x600x500 מ"מ בחומר פלסטי המחוזק ע"י החדרת אפוקסי מוקשה, וכמו-כן הדפסת דגם חול מוקשה בגודל בנייה עצום של 4x2x1 מטר.

 

צרו קשר עוד היום וקבלו הצעת מחיר תוך 24 שעות