top of page

תבנית חול

מדפסות Voxeljet מדפיסות תבניות חול מוכנות ליציקה ומייתרות את הצורך בהכנת דפוס פוזיטיב בעיבוד שבבי. ככל שהחלק הייצוק מכיל אלמנטים עם גאומטרייה סבוכה, גרעינים ועם חתכים תחתיים (undercuts), כך יהיה כדאי לבצע הדפסת דגמי תבנית. רק לאחר אימות התכנון על מספר דגמים ואישורו, יינתן "אור ירוק" להכנת הדפוס בעיבוד שבבי לטובת ייצור הסדרתי.

bottom of page